Cultuur-sensitief werken in Zorg & Welzijn

Steeds meer cliënten of patiënten zijn van een andere culturele achtergrond. Ook werken we steeds vaker in multiculturele teams en met mensen van verschillende generaties, culturen, religies en sexuele oriëntatie. Verschil kan verrijkend zijn maar levert ook uitdagingen op. Soms heb je het gevoel dat je niet alles kunt zeggen bijvoorbeeld vanwege cultuur of religie. Of dat afstemmen op de ander moeilijk is vanwege een groot leeftijdsverschil en verschil in inzicht. Er kunnen sub groepjes ontstaan op het werk. Je kan het gevoel hebben dat je je werk beter zou kunnen doen als je meer (culturele) achtergrond informatie had over die ene collega, client of patiënt.

Als jij voor jouw team meer kennis zoekt over cultuur verschillen, als je verbinding wilt leren vinden in culturele diversiteit en open wilt staan voor andere perspectieven – dan is dit de training voor jullie. Deze training is praktisch met veel handvaten & veel oefenen met acteur voor echte doeners.

Mondiaal heeft veel ervaring met het geven van interculturele communicatie training voor teams in de zorg of voor vrijwilligers zoals bijv bij GCA, Middin, de Rino groep, Opleiding Bemoeizorg, Stichting Boost, Stichting Vrouwen Vooruit.

Wat levert deze training de deelnemers op:

  • We hebben de termen cultuur en diversiteit onderzocht en persoonlijk gemaakt
  • Je begrijpt de invloed van de eigen cultuur op communicatie en samenwerking
  • Je hebt kennis van kenmerken gezinscultuur en familie cultuur en kunt deze koppelen aan eigen praktijkervaringen
  • Je krijgt handvaten en concrete tips hoe je contact krijgt en houdt met een patient, client of collega ondanks verschillen in cultuur of levensbeschouwing of gebrekkige Nederlandse taal
  • Je leert beter in te spelen op de behoefte van mensen met een andere culturele achtergrond of jouw boodschap beter kan overbrengen.

Voor wie:

In-company, teams of afdelingen in de organisatie

Duur:

2- 4 dagdelen

Taal:

Nederlands of Engels

Methode:

Ervaringsgericht leren gecombineerd met theorie, reflectie, analyseren en experimenteren. Het tweede gedeelte van de training wordt gewerkt met een acteur met andere culturele achtergrond.De theorie is gebaseerd op sociale en culturele studies en boeken omtrent sociale identiteit en cultuur namelijk het model van Prof. Hofstede Culturen & organisaties.

Online of klassikaal:

De training kan zowel online (via Zoom) voor max 9 deelnemers per groep online gegeven worden of klassikaal voor max 10-12 deelnemers zolang de Corona maatregelen in acht worden genomen.

Blended learning options:

De training kan ondersteund worden door een online leerplatform van Mondiaal. Op dit leerplatform kunnen deelnemers tussen training dagen door extra informatie vinden, oefeningen doen, discussiëren met andere deelnemers en de trainer en contact hebben. Er is ook een mogelijkheid tot een opvolgende coachgesprek over de voorgenomen actiepunten. Voor de borging van de leerresultaten is dit voor deelnemers zeer waardevol gebleken.

Wordt er bij jou in de zorg ook met een tolk gewerkt? Dan raden we de training communicatie via een tolk aan.

Ons trainingsaanbod:

Nederlandse cultuur en multicultureel samenwerken

Nederlandse cultuur voor nieuwkomers

Interculturele communicatie