Steeds meer organisaties zetten vrijwilligers in om mensen te begeleiden met afstand tot de arbeidsmarkt, vluchtelingen of nieuwkomers te helpen integreren met taal of met zoeken naar werk. Door cultuur verschillen, verschil in communicatiestijl en verwachtingen over hoe we samenwerken en met elkaar omgaan kan er onbegrip en soms irritaties ontstaan. Het vertrouwen in elkaar wordt dan minder.

Dat is jammer want met wat meer bewustzijn over de invloed can cultuur op communicatie en samenwerking kan dit voorkomen worden!

Mondiaal heeft veel ervaring met het geven van interculturele training voor vrijwilligers.

De inhoud van de training kan uiteraard geheel aangepast worden aan de behoefte van de opdrachtgever. De basis elementen van de training vind je hieronder:

 • Wat is cultuur en hoe word het gevormd?
 • Bewustwording van de invloed van eigen cultuur op communicatie en samenwerking
 • Het fenomeen “vrijwilliger” in andere culturen
 • Individualistisch denk kader en collectivisitisch denkkader: naar wie ga je toe als je hulp nodig hebt?
 • Aan de hand van oefeningen krijg je handvaten hoe je contact krijgt en houdt ondanks verschil in culturele achtergrond.
 • Je hebt geoefend met LSD, de houding Open, Eerlijk en Nieuwsgierig (O.E.N) en het uitstellen van oordeel
 • Je leert beter in te spelen op de behoefte van mensen met een andere culturele achtergrond.
 • Je gaat oefenen en krijgt tips hoe je je boodschap toch duidelijk kunt overbrengen aan mensen die gebrekkig Nederlands spreken

Deze training bestaat uit;

 1. een online leermodule ter voorbereiding
 2. een dag live training
 3. een huiswerk opdracht
 4. nabespreking van de opdracht d.m.v een coach gesprek na de training