Interculturele communicatie

Door globalisering en immigratie is multicultureel samenwerken niet meer weg te denken uit de dagelijkse realiteit. Organisaties, teams en onderwijsinstellingen bestaan steeds meer uit mensen met verschillende culturele achtergronden. Cultuurverschillen kunnen een verrijking zijn en leiden soms ook tot verschillende verwachtingen op het gebied van samenwerken, communicatie en leiderschap.

De trainingen die Mondiaal op dit gebied aanbiedt hebben als resultaat betere klantrelaties en verbindend client/patiƫnt contact. Ook staan studenten in een onderwijssetting meer open voor elkaar en kunnen ze cultuurverschillen benutten.

Leren van elkaar

Mondiaal Training helpt een breed scala aan organisaties al sinds 2014 cultuur verschillen op een interactieve, luchtige en plezierige manier te overbruggen, te benutten en van elkaar te leren met beter bedrijfsresultaat tot gevolg.

Klanten die u voorgingen zijn o.a. Nutricia, Vroon, TU Delft, Medtronic, Blue Cielo, Slachtofferhulp, de Rino groep Stichting Boost, Stichting Netwerkpro.k

Nederlandse cultuur en multicultureel samenwerken

Nederlandse cultuur voor nieuwkomers

Cultuur-sensitief werken in
Zorg & Welzijn