Nederlandse cultuur en multicultureel samenwerken

Werk je in een organisatie, een team of een onderwijsinstelling met mensen met verschillende culturele achtergronden? Merk je dat cultuurverschillen soms verschillende verwachtingen tot gevolg hebben op het gebied van samenwerken, communicatie en leiderschap? Je ervaart dan waarschijnlijk tijdens het samenwerken onderling culturele verschillen. 

Soms verrassend, soms frustrerend. Je wilt zo respectvol mogelijk naar de ander zijn maar soms is het lastig jezelf te blijven. In hoeverre ga je mee met een andere cultuur en waar liggen je grenzen? Nederlander met een bi-culturele achtergrond is het soms ook moeilijk om jezelf te zijn of steeds maar weer op hetzelfde kenmerk te worden aangesproken.  

Als jij voor jouw team een interactieve, plezierige training zoekt over cultuur verschillen en waarin jullie samen de Nederlandse en andere culturen gaan onderzoeken en begrijpen – dan is dit de training voor jullie. 

Deze training kan in overleg in verschillende varianten gegeven worden, afhankelijk van wat nodig is. Bijvoorbeeld gespecialiseerd op zakendoen tussen Nederlanders en Belgen.

Mondiaal heeft veel ervaring met het geven van cultuur training voor teams voor o.a. Nutricia, Vroon, TU Delft, Medtronic, Blue Cielo, Slachtofferhulp, de Rino groep Stichting Boost, Stichting Netwerkpro.

Wat levert deze training de deelnemers op:

  • We hebben de termen cultuur en diversiteit onderzocht en persoonlijk gemaakt
  • Je begrijpt de invloed van de eigen cultuur op communicatie en samenwerking en leiderschap
  • We hebben verschillende cultuurmodellen gebruikt om verschillende landenculturen met elkaar te vergelijken óf
  • Bespreken hoe persoonlijkheid en cultuur en identiteit in relatie staat tot elkaar
  • We bespreken lastige situaties uit de praktijk waarbij cultuur mogelijk een rol speelt en hoe deze aan te pakken op een respectvolle manier
  • Je krijgt handvatten en tips van elkaar en de trainer hoe je verschillen in cultuur kunt overbruggen en jouw boodschap beter kan overbrengen.

Voor wie:

In-company, Teams, HR teams, executive teams

Duur:

2-4 dagdelen

Taal:

Nederlands of Engels

Methode:

Het leertraject bestaat uit: voorbereiding op de training d.m.v. een e-learning, een live trainingsdag (waar ook een persoonlijk communicatie actiepunten voor in de praktijk wordt gemaakt) en een opvolging van de training en van dit plan middels een coach gesprek. De theorie is gebaseerd de cultuur theorie van Hofstede.

Online of klassikaal:

De training kan zowel online (via Zoom) voor max 9 deelnemers per groep online gegeven worden of klassikaal voor max 10-12 deelnemers zolang de Corona maatregelen in acht worden genomen.

Blended learning options:

De training kan ondersteund worden door een online leerplatform van Mondiaal. Op dit leerplatform kunnen deelnemers tussen training dagen door extra informatie vinden, oefeningen doen, discussiëren met andere deelnemers en de trainer en contact hebben. Er is ook een mogelijkheid tot een opvolgende coachgesprek over de voorgenomen actiepunten. Voor de borging van de leerresultaten is dit voor deelnemers zeer waardevol gebleken. 

Ons trainingsaanbod:

Nederlandse cultuur voor nieuwkomers

Cultuur-sensitief werken in Zorg & Welzijn

Interculturele communicatie