Nederlandse cultuur voor nieuwkomers

Expats, migranten, statushouders en andere nieuwkomers die hier naartoe komen verbazen zich vaak over de Nederlanders. Waar zij eerst op een roze wolk naar de molens, de tulpen en de vrijheid- blijheid mentaliteit kijken, komt vaak later ook de dip.
Cultuur training zorgt voor een zachte landing in de nieuwe Nederlandse omgeving en helpt de cultuurverschillen beter te begrijpen. Kennis van de Nederlandse cultuur draagt bij aan succesvol solliciteren, vrijwilligerswerk en in de interactie met buren en Nederlandse collega’s. Wat vinden Nederlanders belangrijk? Wat leren ze hun kinderen? Wat verwachten ze van hun collega’s en hun manager? Op deze en vele andere vragen krijg je antwoord in deze cursus.

Als jij voor jouw team een interactieve, plezierige training zoekt over cultuur verschillen en waarin jullie samen de Nederlandse cultuur gaan begrijpen – dan is dit de training voor jullie.

Mondiaal heeft veel ervaring met het geven van Nederlandse cultuur training voor teams voor bijvoorbeeld, TU Delft, Medtronic, Blue cielo, Stichting Boost, Netwerkpro.

Wat levert deze training de deelnemers op:

  • Weten wat cultuur is en hoe het onstaat
  • Je begrijpt de invloed van cultuur op alledaagse situaties
  • Belangrijke waarden van de Nederlandse cultuur en hoe je dit om je heen ziet (op de werkvloer, bij een sollicitatie, bij de buren op bezoek)
  • Omgaan met typische moeilijke situaties waar de Nederlandse cultuur een verwachting van je heeft bijvoorbeeld voor je mening opkomen, nee durven zeggen, andere man-vrouw verhoudingen of student-docent.
  • Je leert beter in te spelen op de behoefte van de Nederlandse omgeving zonder jezelf te verliezen om jouw boodschap beter over te kunnen brengen.

Voor wie:

In-company, teams of afdelingen in de organisatie of universiteit/hogeschool

Duur:

2- 4 dagdelen

Taal:

Nederlands of Engels

Methode:

Ervaringsgericht leren gecombineerd met theorie, reflectie, analyseren en experimenteren. Het tweede gedeelte van de training wordt gewerkt met een acteur met andere culturele achtergrond.De theorie is gebaseerd op sociale en culturele studies en boeken omtrent sociale identiteit en cultuur namelijk het model van Prof. Hofstede Culturen & organisaties.

Online of klassikaal:

De training kan zowel online (via Zoom) voor max 9 deelnemers per groep online gegeven worden of klassikaal voor max 10-12 deelnemers zolang de Corona maatregelen in acht worden genomen.

Blended learning options:

De training kan ondersteund worden door een online leerplatform van Mondiaal. Op dit leerplatform kunnen deelnemers tussen training dagen door extra informatie vinden, oefeningen doen, discussiëren met andere deelnemers en de trainer en contact hebben. Er is ook een mogelijkheid tot een opvolgende coachgesprek over de voorgenomen actiepunten. Voor de borging van de leerresultaten is dit voor deelnemers zeer waardevol gebleken.

Wordt er bij jou in de organisatie ook met een tolk gewerkt? Dan raden we de training communicatie via een tolk aan.

Ons trainingsaanbod:

Nederlandse cultuur en multicultureel samenwerken

Cultuur-sensitief werken in Zorg & Welzijn

Interculturele communicatie