Training

Veel organisaties ervaren dat het werken met of voor mensen met een andere persoonlijkheid, communicatiestijl, culturele achtergrond problemen oplevert. De meeste mensen werken nou eenmaal het liefst met mensen die op hen lijken. En zelfs dan komt er nog miscommunicatie voor! Vandaar dat de trainingen van Mondiaal zijn gericht op het overbruggen van verschillen om beter samen te werken.

Meer aansluiten bij de zorg of hulpvraag van je cliënten/patiënten met andere culturele achtergrond?

Bekijk hier de Training Cultuur-sensitief werken voor op de werkvloer

Werk jij als vrijwilligers met gezinnen van ander culturele achtergrond, status houders, vluchtelingen of ben je een taalmaatje of begeleid je/ jouw organisatie mensen met een beperking?

Bekijk hier de Training Cultuur-sensitief werken voor vrijwilligers

In de trainingsprogramma’s krijg je inzicht in wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Hoe je je kunt verbinden met de ander en hoe verschillen te overbruggen. Op persoonlijk niveau of teamniveau. Op persoonlijk niveau kijk je eerst naar je eigen persoonlijkheid, communicatie stijl en/of culturele achtergrond en welke elementen van diversiteit jij in je hebt. Op teamniveau kijk je naar naar hoe dingen worden gedaan in groepen waar jij toe behoort: hoe worden beslissingen genomen, wat wordt belangrijk gevonden, is er ruimte voor andere meningen?  Vervolgens ga je in gesprek met de ander of krijg je kennis over de ander. Hoe kunnen jullie zodanig tot elkaar komen dat samenwerking nog beter gaat?

Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder.

Blended Trainingsprogramma’s – Communicatie, Cultuur & Diversiteit, Samenwerking

Mondiaal maakt blended trainingsprogramma’s op het gebied van Communicatie, Diversiteit en Samenwerking. Om leerrendement zoveel mogelijk te verhogen krijgen deelnemers toegang tot een leeromgeving gedurende het programma, live training en coachgesprekken als borging van de leerdoelen. Dan levert training pas echt winst op!

Deze kern training is gebaseerd op 3 modules:

  1. Verbinden vormt de basis. Zonder verbinding is een goede communicatie niet mogelijk. Als communicatie stroef verloopt, is hier bijna altijd de oorzaak te vinden. Reden waarom het essentieel onderdeel is van elke training.
  2. Effectief communiceren betekent dat jouw boodschap wordt ontvangen zoals jij deze hebt bedoeld. Dit leer je door gesprekstechnieken toe te passen maar ook door bewust te zijn van je eigen verbale en non-verbale communicatie.
  3. Samenwerken in een team wordt vaak als uitdagend ervaren vanwege dat elk mens uniek is, met zijn eigen gewoonten en eigen voorkeuren en stijl. In dit onderdeel komen communicatiestijlen, teamrollen, overtuigen en beïnvloeden aan de orde, naar gelang de behoefte.

Op basis van uw unieke organisatie is het trainingsprogramma naar gelang de behoefte aan te passen aan specifieke vraagstukken.

Laten we koffie drinken en vertel mij wat er speelt!